Dlaczego Agencja Ochrony Wybrzeża i Jezior?

Dlaczego Agencja Ochrony Wybrzeża i Jezior?

Misja ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Czym jest Agencja Ochrony Wybrzeża i Jezior?
To francuski organ publiczny utworzony ustawą z dnia 10 lipca 1975 r. W partnerstwie z samorządami terytorialnymi ratuje obszary przyrodnicze w obrębie wybrzeży i jezior, interesujące pod względem biologicznym i krajobrazowym. Jego głównym celem w perspektywie roku 2050 jest zagwarantowanie przekazania dziedzictwa przyrodniczego przyszłym pokoleniom. Agencja jest również zespołem 160 zaangażowanych pasjonatów.
 
Kilka pięknych słów pisarza Erika Orsenny na temat misji Agencji Ochrony Wybrzeża i Jezior:
„[...] Dawno temu było sobie długie, bardzo długie wybrzeże, jedno z najdłuższych na świecie: wybrzeże Francji. Był sobie gatunek ludzki, który lubił mieć przed oczami wodę. Był sobie gatunek ludzki, który lubił przywłaszczać sobie to, co widział. Mówiąc krótko, była sobie dzika woda, której nikt już nie mógł oglądać, oprócz tych, którzy posiadali środki, by zapłacić za punkt widokowy. 
Wtedy, trzydzieści lat temu, narodziła się piękna i prosta idea. Z funduszy publicznych, czyli za pieniądze, które należą do nas wszystkich, kupmy ziemie, na których założymy okna. Okna wszelkiego rodzaju, zazwyczaj niewidoczne, mające jedną wspólną cechę: wszystkie wychodzą nad wodę. Tym jest nasza ukochana Agencja Ochrony Wybrzeża i Jezior: pałacem narodu, złożonym tylko z okien. […]”

Erik Orsenna, cytat z przedmowy do książki Le Tiers Sauvage Erica Fottorina.


Skarb biologii, estetyki i tożsamości
Agencja Ochrony Wybrzeża i Jezior każdego roku powiększa dziedzictwo chronionych ziem. Umożliwia odtworzenie najcenniejszych krajobrazów i ekosystemów, lądowych i morskich. Udziela wszystkim swobodnego dostępu do wybrzeża i wspaniałych terenów, którymi się opiekuje.
 
Kilka danych liczbowych
W 2011 r. Agencja Ochrony Wybrzeża i Jezior chroniła 138 000 hektarów w prawie 600 lokalizacjach we Francji metropolitarnej i terytoriach zamorskich, czyli ponad 1200 km wybrzeży, co stanowi 12 % linii brzegowej. 
Co roku nabywa od 2 000 do 3 000 kolejnych hektarów, co oznacza jeden akt kupna dziennie. 
 
Krótka historia wymownego logo
Logo Agencji Ochrony Wybrzeża i Jezior to mikołajek nadmorski, roślina, która rośnie tylko tam, gdzie panują zdrowe warunki.
Więcej informacji można znaleźć w witrynie Agencji Ochrony Wybrzeża i Jezior.

Source:

    W tym samym katalogu...